Ustanove Kulture

Centar za kulturu “Trnovo”

Ovo je jedina ustanova i organizacija na području opštine Trnovo koja djeluje na polju kulture,a osnovan je odmah po završetku drugog svjetskog rata kao Dom kulture.Kao Centar za kulturu “Trnovo” djeluje od 2003.godine. U novije vrijeme u njenom sastavu djeluje Folklorna sekcija “Trnovo”, Ženska izvorna grupa “Trnovke”, Umjetnička radionica “EHO” (gluma, klavir, solo i etno pjevanje). U organizaciji Centra od osnivanje pa do danas održan je veliki broj kulturnih manifestacija i događaja!

Domovi kulture Općina Trnovo

U općini Trnovo F/Bi H je u proteklom periodu započeta izgradnja dva doma kulture I to u selima Dejčići i Delijaš. Očekuje se da će u skorije vrijeme ovi domovi biti završeni te da će folklorni ansambli kao i dramske sekcije pri OŠ “Zaim Kolar” imati mnogo bolje uslove za rad.

Narodna biblioteka Trnovo

Narodna biblioteka „Trnovo“ osnovana je 2004.godine i smještena je u prostorijama Centra za kulturuBiblioteka posjeduje preko 8500 knjižnih jedinica, a obrada knjižnog fonda se vrši elektronski.Problemi sa kojima se ista još uvijek susreće su finansijske prirode, jer knjižni  fond bi se stalno trebao dopunjavati sa novim sardžajima. Već nekoliko godina Narodna biblioteka u Centru za kulturu obilježava najradosniji hrišćanski praznik VASKRS, sa izložbom šarenih jaja i takmičenje za najjače vaskršnje jaje, zatim manifestaciju ” U susret sv.Petki ” i niz drugih kulturno-naučnih sadržaja.