Prirodni fenomeni

Kazani

U blizini mjesta Turovi rijeka Željeznica, nakon nekoliko stotina metara mirnog toka, tiho ulazi u uski kanjon koji je sama rijeka izdubila u mekanom kamenu krečnjaku. Ovaj prirodni fenomen u trnovskom kraju poznat je kao Kazani. Uređeno izletište, čista rijeka i nesputana priroda na ovom lokalitetu, čine ga najpoznatijim trnovskim izletištem.

Iznad sela Turovi kod Trnova sastaju se Godinjski i Hrasnički potok koji čine rijeku Željeznicu, a nedaleko od svog nastanka rijeka je udubila svoje korito duboko 10 m, široko 2-4 m i dugo 150 m i napravila krečnjačku gredu – kazan, kroz koji voda pjeni, ključa baš kao u nekom velikom kazanu na vatri i zbog ove neobične pojave ljudi su ovo mjesto nazvali „Kazani”. Ljepotu egzibicija vode možemo zahvaliti malenom prostoru koji je uzak i nikako ne može odoljeti snazi vode čija snaga trajno ostaje u sjećanju posjetilaca.

Na tom mjestu svaki posjetilac se divi neobičnoj slici koju je plahovita planinska voda napravila u krečnjaku. Zbog toga je ovaj lokalitet postao istoimeno izletište. Kazani su i najatraktivnije mjesto u kanjonu rijeke Željeznice i time zaslužuju titulu prirodnog fenomena i značajne turističke atrakcije. Dovoljno suširoki da bi se unutar njih formirali slapovi i virovi u kojima se ogleda čistoća planinske rijeke.

Prašuma Ravna vala

Prašuma Ravna vala nalazi se na nadmorskoj visini od 1.280 do 1.450 metara na površini 45 ha. Geološka podloga je krečnjačko-dolomitska na kojoj su razvijena vrlo heterogena zemljišta (crnica, smeđe-krečnjačko zemljište, luvisol i dr.), što je jedna od odlika Dinarskog masiva, kojem planina Igman i Bjelašnica pripadaju.

Klima je planinska umjerenog alpskog tipa, sa jakom zimom i svježim ljetom. Šume pripadaju zajednici Abieti-Fagetum dinaricum Tregubov (Beus & Vojnikovići, 2002). Glavne šumske vrste su jela i bukva, ali se u primjesi javljaju smrča, javor i drugi lišćari. Osim drvenastih vrsta ovdje je zabilježeno preko 50 biljnih vrsta.

Na osnovu istraživanja koje je uključivalo istraživanje gljiva prašumskog rezervata „Ravna vala”, utvrđen je vrlo izražen diverzitet gljiva u prašumama. Konstatovane su neke vrste koje su vrlo rijetke, kao naprimjer: Bondarzewia montana, Ganoderma lucidum, Geastrum lageniforme, Hymenochaete cruenta, Ichnoderma resinosum, Meripilius giganteus, Soweribiella unicolor, Sparassis nemeci i trebalo bi ih zaštititi. Unutar prašume „Ravna vala“ registrovano je 35 vrsta lišajeva iz reda Lobario – Antitrichion i 29 vrsta mahovina iz reda Neckeretalia pumilae (Weckesser, M. & Višnjić, Ć. 2005).

365 ili 366 izvora na Treskavici

Jedan od fenomena karakterističan za područje trnovske regije je broj izvora na planini Treskavici. U narodu se prepričava da ih ima tačno koliko i dana u godini – 365. Prema legendi o utvari sa Treskavice, na Treskavici postoji 366 izvora – kao dana u prestupnoj godini. Zbog toga Treskavica predstavlja jedinstven fenomen u svijetu, kao planina sa najviše izvora. Brojni su podaci koji potvrđuju ovo, a neki od izvora su pomenuti i u literaturi, posebno u knjizi „Treskavica – biser prorode”, dr. Ljuba J. Mihića.

“Malo je koja planina u našoj zemlji bogata izvorima vode kao Treskavica. Po prostranim pejzažima Treskavice reklo bi se da svuda izviru bezbrojni izvori kvalitetne bistre, čiste i hladne planinske vode, neopisive ljepote. Zbog toga je ova planina drugačija od ostalih”.

Vodopadi


Vodopad Skok

Vodopad Skok nalazi se na planini Treskavici, u blizini Planinarskog doma „Radovan Bjelica”. Visok je oko 40 m, a njegova je karakteristika da se javlja u jesen i proljeće, dok u ljetnom periodu presuši. Nastaje oticanjem vode iz Velikog jezera.

Vodopad Studenog potoka

Studeni potok se nalazi u blizini sela Umoljani i uliva se u Rakitnicu. Čista i bistra hladna voda ostavlja bez daha planinare i putnike namjernike. Za ovaj potok se vezuje legenda o aždaji, a njegov tok, koji krivuda kroz dolinu, neodoljivo podsjeća na vijuganje zmije. Ulivajući se u Rakitnicu, ovaj potok pravi veličanstven vodopad.

Vodopad Kaca

Nadomak sela Godinja, na Dugim njivama, nalazi se vodopad koga narod zove Kace. Tu je voda, padajući sa visine, napravila udubljenje u obliku kace. U samoj blizini vodopada se nalazi jedna vodenica koja bi, da radi, sve ovo činila još atraktivnijim za posjetioce. Ovo mjesto je pored Kazana, o kojima smo ranije pisali, jedno od najljepših izletišta u okolini Trnova.