Obrazovne ustanove

Prvu narodnu četverorazrednu osnovnu školu u Trnovu izgradile su I otvorile austro-ugarske vlasti davne 1889. godine.Ta školska zgrada , u svojim prvobitnim gabaritima postoji I danas.Na spratu je imala dvije učionice,a u prizemlju stanove za učitelje.Nastavu su pohađala djeca iz samog mjesta Trnovo I okolnih sela na dobrovoljnoj bazi,a dugi niz godina školu su pohađala samo muška djeca.

U periodu od prvog do drugog svjetskog rata u trnovskim selima grade se škole I to u Gornjoj Presjenici 1937., Zagor 1938., Ledići 1939., Umčani 1939., I u Dobrom Polju,koje je tada pripadalo Trnovu 1940. godine.Tako se radilo sve do završetka II svjetskog rata,a 1952. I 1953. narod Trnova je za potrebe svoje djece izgradio novu veliku školu,koja se koristi I danas. Uskoro je cijelo područje trnovske regije bilo pokriveno mrežom osmorazrednih osnovnih škola u svim značajnijim mjestima, kao I desetinama četvororazrednih.

Osnovna škola “Zaim Kolar” Trnovo F/BiH

Na području trnovske općine egzistira jedna osnovna škola, pod nazivom O.Š. “Zaim Kolar” u Dejčićima, sa jednom sekcijom u Delijašima. Škola posjeduje tehnički opremljene učionice za nastavu iz fizike, informatike i muzičkog obrazovanja. Usljed nedostatka učenika škola u Šabićima je pretvorena u školu u prirodi.

Škola u prirodi u Šabićima

Škola u prirodi u Šabićima je počela  sa radom 01.05.2003 kada je stigla prva ekskurzija učenika. Ovo je područna škola Osnovne škole «Zaim Kolar» iz Dejčića. Kapacite je 85 ležajeva. Plan je da učenici iz svih škola u BiH dolaze u posjetu školi. Turnusi su predviđeni da traju od 5-7 dana. Program je izrađen od Pedagoškog Zavoda Kantona Sarajevo i verifikovan od strane Kantonalnog Ministarstva Obrazovanja. Pored osnovnog programa, ovo je spoj edukacije, rekreacije i kulture.

Osnovna škola “Sveti Sava” Trnovo RS

U opštini Trnovo pored matične osnovne škole, koja je uvrštena u mrežu osnovnih škola RS 1996. godine, u njenom sastavu od juna 2001.godine postoji i petorazredna područna škola u Kijevu.Nastavni proces u Osnovnoj školi u Trnovu i PŠ Kijevu se odvija u jednoj smjeni. Učenici su pored redovne, dopunske i dodatne nastave uključeni u mnoge vannastavne i vanškolske aktivnosti, kao što su dramsko – recitatorska, ekološka, literarna i saobraćajna sekcija.Određeni broj učenika su članovi folklorne sekcije, članovi Džudo kluba „Famos“,sekcije Trnovo i Kik boks kluba “Kule”, te sportskih planinarskih društava “Treskavica“ i “Runolist 05.

 

Osnovna škola u Kijevu

Osnovna škola u Kijevu izgrađena je 1973. godine, sa osam učionica i vanjskim igralištem. Zbog nedostatka učenika ova škola je 1983. godine integrisana sa tadašnjom OŠ „4.april” pa tako i danas djeluje kao područna petorazredna osnovna škola.