Kontakt

Ul. Trnovskog bataljona 116

71220 Trnovo,

Br.tel : 057 610 352

Kontakt mail:
ogivasic@yahoo.com

ckz.trnovo@gmail.com

danijelgrujic83@yahoo.com

FB Page:
https://www.facebook.com/CzkTrnovo/