Etno naslijeđe

Bogatstvo i raznolikost trnovskog kraja odlikuje se posebno u raznovrsnosti narodnih nošnji i običaja.Osnovne karakteristike narodnih nošnji su ukrašenost vezom,prirodni materijal i ručna izrada.Odjevni predmeti i ćilimi su se tkali na razboju/stanu.Košulje i ostalu odjeću karakteriše ručni vez.

Srpska narodna nošnja trnovskog kraja

Muška narodna nošnja

Muškarci su nosili na glavi šubaru,crne boje.Osim šubare,nosile su se I šajkače,sive,plave ili crvene.Nosili su gunj,crne boje,opšiven oko rubova plavom bojom, sa crvenim gajtanom.Ispod gunja nosila se džoka od crvenog sukna ili džamadan od crnog sukna optočen pletenicama I gajtanima.Košulja je bila lanena,bijele boje.Muškarci su oko pojasa nosili šarene vunene kanice.Šarvale su bile tkane,vunene.crne ili bijele boje.Na pojasu su i male svitnjak( učkur).Ispod šarvala su se nosile tozluke od šljanka do pod koljeno.Na nogama su bile vunene čarape,bijele ili šarene.Na nogama su se nosili opanci oputnjaci od volujske kože.

Ženska narodna nošnja

Na glavi se nosila šarena jemenija,u djevojaka tanka a u starijih žena debela.pri radu su žene nosile bošču preko jemenije,preko leđa,sve do pojasa.Košulja je bila od beza,ukrašena vezovima.Preko košulje nosila se bluza od šarenog ćipa.Do pojasa,nosile su gunj od valjanog sukna.Nosile su se dimije od ćipa,raznih boja.Na nogama su imale bijele ili šarene čarape sa opancima oputnjacima.

Muslimanska narodna nošnja trnovskog kraja

Muška narodna nošnja

Na glavi su muškarci nosili crveni fes ili bijelu kapu. Kapa je bila ručno pletena sa kerama oko glave i crvenom kićankom. Nosio se gunj sa širokim rukavima, od vune, crne ili plave boje, izvezen crnim ili zelenim gajtanima po rubovima i prsima. Ispod gunja nosio se džamadan sprijeda crne, a pozadi crvene boje. Po prsima je bio vezen crnim ili zelenim gajtanima. Košulja je bila bijela, pamučna. Oko pasa su nosili kanicu šarenu. Čakšire su bile vunene, crne ili zelene. Na nogama su nosili tozluke bijele boje sa crvenim gajtanima po rubu i vunene čarape bijele boje, šarene priglavke i opanke oputnjake.

Ženska narodna nošnja

Na glavi su žene nosile šarenu jemeniju, djevojke tanku, a starije žene debelu. Pri radu su nosile bošču preko jemenije, preko leđa, sve do pojasa. Košulja je bila od beza, ukrašena vezovima. Preko košulje nosile su bluzu od šarenog ćipa. Do pojasa, nosile su gunj od valjanog sukna. Dimije su bile od ćipa, raznih boja. Na nogama su imale bijele ili šarene čarape sa opancima oputnjacima.

Stari tipovi gradnje kuća

Samo naselje Trnovo i njegova okolina nisu se razlikovali po stilu gradnje kuća od Sarajeva I njegove okline.To su uglavnom bile kuće od nepečene cigle “ćerpiča” koja se uvezivala blatom sa pomješanom slamom I trskom.Ovako građene kuće su imale dobru izolaciju,ljeti hladile a zimi zadržavale toplotu.Ovi tipovi gradnje su se zadržali sve do sedamdesetih godina I dolaska savremenih montažnih blokova I cigle. Kuće su uglavnom bile prekrivene “šindrom”-krovnim prekrivačem od cijepane jelove ili hrastove daske, rezanim na određenu dužinu I slaganim jedna na drugu u obliku sadašnjeg crijepa.Odlika ovog krovnog pokrivača je bila velika izdržljivost, a neki krovovi ovako rađeni su se zadržali I do današnjih dana, naročito na starim štalama I vodenicama u okolini Trnova.

Narodni instrumenti

Instrumenti koji karakterišu muziku trnovskog kraja su frula, dvojnice ili dvojenice, gusle i šargija. Za muslimanski živalj karakteristična je šargija, dok se za srpski živalj vezuje sviranje gusala. Frula i dvojenice su univerzalni instrumenti koje su koristili i jedni i drugi.

Ostale Zanimljivosti

  • Folklor – Folklorni ansambli su oduvijek bili rado prihvaćeni u trnovskom kraju te je duga tradicija folklornih društava sa ovog prostora.U Trnovu je postojalo kulturno-umjetničko društvo “4. april“ Trnovo I u Kijevu KUD “Boriša Kovačević” , a u današnje vrijeme njihovu baštinu nasljeđuju SKUD”Vojkovići”- Folklorna sekcija Trnovo I KUD “Biseri Bjelašnice”.
  • Folklorna sekcija Trnovo – Folklorna sekcija Trnovo osnovana je 2013.godine kao sekcija pri SKUD “Vojkovići” a djeluju u Centru za kulturu Trnovo.Ova sekcija okuplja oko 40 djece I mladih.Postoji velika I mala grupa,kao I etno grupa I ženska izvorna grupa.Do sada su učestvovali na brojnim festivalima I smotrama uvijek lijepo prezentujući grad iz kojeg dolaze.Osvajači su vise nagrada I priznanja.
  • KUD “Biseri Bjelašnice” – KUD “Biseri Bjelašnice” osnovan je 2004.godine u MZ Šabići,općina Trnovo F/BiH.Ovaj ansambl broji oko 200 članova,mahom mlađih od 30 godina.Cilj ovog društva je da očuva tradiciju,izvorne pjesme I igre sa područja Bjelašnice.Nastupali su širom BiH,regije I svijeta I dobitinici su mnogih priznanja I nagrada.